Akcininkams:
Akcininkų registras;
Operacijų akcijomis registravimo žurnalas;
Vertybinių popierių sąskaita;
Akcijų pirkimo -pardavimo sutartis;
Darbo sutartis ir priedai prie darbo sutarties:
Darbo sutartis;
Darbo sutarčių registravimo žurnalas;
Darbo pažymėjimų registravimo žurnalas;
Darbo laiko apskaitos žiniaraštis;
Prašymas priimti į darbą;
Prašymas dėl NPD ir PNPD taikymo;
Pranešimas dėl gyvenamosios vietos;
Įsakymai:
Įsakymas dėl priėmimo į darbą;
Sutartys:
Automobilio panaudos sutartis;
Kita:
Lengvojo automobilio kelionės lapas;