Teikiame kokybiškas ir kvalifikuotas buhalterinės apskaitos paslaugas;
Buhalterinės apskaita vedama kompiuterine buhalterinės apskaitos
programa SAIKAS’W ir B1.
Darbo užmokestis skaičiuojamas kompiuterizuota buhalterinės apskaitos
programa SAIKAS’W ir B1.

Buhalterinė apskaita apima tokias paslaugas:
finansinės ir mokestinės apskaitos vedimas;
apskaitos politikos parinkimas ir suderinimas su klientu;
pirkimų ir pardavimų registravimas;
banko ir kasos dokumentų registravimas;
ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas;
trumpalaikio turto kiekinė ir suminė apskaita sandėlyje;
avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas;
darbo užmokesčio apskaičiavimas ir registravimas;
apskaitos registrų sudarymas.

Finansinių ataskaitų sudarymas vadovui:
pirkėjų ir tiekėjų skolų ataskaitos;
pelno (nuostolio) ataskaita;
kapitalo pokyčių ataskaita;
pinigų srautų ataskaita;
metinės finansinės ataskaitos akcininkams;
paaiškinamasis raštas prie metinės finansinės ataskaitos.

Ataskaitų numatytų LR Vyriausybės įstatymais ruošimas:
mėnesinės ir metinės mokesčių deklaracijos;
ketvirtinės SODROS ataskaitos;
statistinės ataskaitos;
kitos ataskaitos ir pažymos VMI, SODRAI, Muitinei.

BUHALTERINĖS PASLAUGOS TEIKIAMOS UŽSISAKIUS JAS PAPILDOMAI:
ketvirtinė atskaitomybė bankams, lizingo bendrovėms;
paraiškų pildymas bankams, lizingo bendrovėms ir pan;
skolų suderinimas su kliento pirkėjais/tiekėjais atliekant metinę
skolų inventorizaciją;
banko pavedimai,pagal atskirą įgaliojimą;
ataskaitos audito įmonėms, jeigu atliekamas auditas;
ataskaitos potencialiems akcijų ar bendrovės pirkėjams;
apskaitos politikos paruošimas ir pritaikymas kliento įmonei.

Savo klientus konsultuojame:
buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais, mokesčių, finansų ir
kitais komerciniais klausimais;
mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo klausimais;
gyventojų pajamų deklaracijos pildymo klausimais.

Kaip viskas vyksta ir ką garantuojame:

Bendradarbiavimas prasideda nuo buhalterinės apskaitos tvarkymo
sistemos sudarymo ir sutarties pasirašymo. Pasirenkate buhalterę, su kuria
vyksta nuolatinis kontaktas, kuri tvarko Jūsų įmonės apskaitą pagal
pristatytus pirminius apskaitos dokumentus (pirkimų, pardavimų sąskaitos
faktūros, kasos dokumentai, banko išrašai ir kt.), pataria ir konsultuoja,
primena, kada reikia mokėti mokesčius, kviečia atvykti pasirašyti
mokesčių deklaracijų ir kitų dokumentų.
Prekybos ir paslaugų įmonės, kurios išrašo daug pardavimo sąskaitų
faktūrų, turi prekių sandėlius ir kurioms apskaitos informacija yra ypač
aktuali, siūlome darbą Online režimu.
Siūlome Jūsų įmonei patikimas ir kokybiškas paslaugas, kurios padės
Jūsų perspektyviam verslui, todėl galėsite priimti tikslius sprendimus.
Dėl teisingų finansinių veiksmų padidės pelningumas ir konkurencingumas.

Esame pasiruošę aptarti visus Jūsų pasiūlymus ir finansinio pobūdžio
klausimus, bei pateikti konkurentabilius pasiūlymus.

Garantuojame

Buhalterinės apskaitos įrašų teisingumą;
Tikslios ir operatyvios informacijos pateikimą apie įmonės finansinę
padėtį įmonės vadovui;
Savalaikį finansinės atskaitomybės, deklaracijų pateikimą Valstybinei
mokesčių inspekcijai, finansinių ataskaitų pateikimą SoDrai, ataskaitų
pateikimą
Statistikos departamentui;
Įmonės skolų valdymą ir analizę;
Uždirbtų pajamų ir patirtų sąnaudų skaičiavimą ir analizę;
Konfidencialumą;
Pilną atstovavimą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, SoDroje,
Statistikos departamente.

Dokumentų pateikimo bei apdorojimo tvarka:
Klientas pateikia pirminius apskaitos dokumentus (pardavimų, pirkimų,
kasos ir t.t);
Mūsų įmonė apdoroja pirminius apskaitos duomenis, paruošia visas
ataskaitas ir deklaracijas ir pateikia vadovui tvirtinti;
Analizės ataskaitos yra derinamos taip, kad ataskaitų forma maksimaliai
atitiktų kliento poreikius;
Apskaitos dokumentus iš kliento gauname tiek kartų per mėnesį, kiek
kartų jiems reikalinga gauti apdorotą informaciją.

Mūsų atliekamų paslaugų ir teikiamų konsultacijų kainos:
Laikomės lanksčios bei konkurencingos kainų politikos;
Kaina priklauso nuo įmonės dydžio, struktūros, valdymo pobūdžio, turto,
nuosavybės, pardavimo apimties, darbuotojų skaičiaus ir kitų veiksnių;

Sudarius metinę buhalterinių paslaugų teikimo sutartį, konsultacijas
teikiame nemokamai.