Paslaugas teikia profesionalūs buhalteriai, turintys aukštąjį buhalterinį, ekonominį išsilavinimą, didelę praktinę patirtį.

Apskaita kompiuterizuota. Duomenys suvedami ir sukaupiami kvalifikuotai. Ataskaitos vadovybei formuojamos suprantamos, informatyvios ir savalaikės.

Niekada nepatirsite streso buhalteriui išeinant atostogų, jeigu jam keičiantis tektų ieškoti profesionalaus buhalterio.

Mūsų paslaugų kokybė aukštesnė, nes turime patirtį tvarkant įvairių rūšių įmones.

Įmonės darbuotojai kelia kvalifikaciją UAB “Pačiolis” organizuojamuose kursuose, VMI organizuojamuose mokymuose, užsakoma literatūra mokesčių bei apskaitos klausimais.

Taupomos įmonės išlaidos darbo vietos įrengimui (patalpa, baldai, kompiuteris, buhalterinė programa, mokymai, išlaidos spec.literatūrai ir kt.)

Mes ypatingą dėmesį skiriame savo darbo kokybei. Kiekvienam savo klientui paskiriame įgaliotą vyr. buhalterį, kuris nuolat palaiko ryšius su atsakingais kliento darbuotojais.

Mūsų veikla yra  apdrausta civiline atsakomybe UAB “BTA draudimas”. Taigi jeigu mokestinius nuostolius patirsite dėl mūsų kaltės, mes juos padengsime.

Su mumis visada galima pasitarti įvairiais įmonės veiklos klausimais.

Mūsų paslaugų įkainiai konkurencingi, tačiau ne aukštesni už samdomo buhalterio darbo užmokestį kartu su mokesčiais.

Esame patikima ir stabili komanda. Darbuotojai atliekantys vyr. buhalterio funkcijas dirba nuo 1998 metų.

Esant kliento poreikiams, dirbame nuotoliniu būdu.