Socialinio draudimo pažymėjimas – nebūtinas

Priimant darbuotoją į darbą ar jį atleidžiant, asmens valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas nėra būtinas.

Primename, kad asmenį įdarbinus draudėjas už jį pildo 1-SD1-SDSodrai teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo Sodra informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei viena darbo diena iki darbuotojui pradedant dirbti. pranešimą, o atleidžiant – 2-SD2-SDSodrai teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo Sodra informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei trys darbo dienos po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. pranešimą.

Tai numato nuo 2014 m. gegužės 1 d. dienos įsigaliojusios Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės. Nuo šios dienos valstybinio socialinio draudimo pažymėjimai nėra išduodami.

Vadovaujantis minėtomis taisyklėmis, pildant pranešimus „Sodrai“ pakanka nurodyti asmens kodą.

Jeigu darbuotojas neturi asmens kodo, pranešimą pildančiam draudėjui pakanka nurodyti jo socialinio draudimo numerį.

Jeigu apdraustasis neturi ir šio numerio, draudėjas turėtų nuskanuotą ir elektroniniu parašu pasirašytą asmens dokumentą išsiųsti Fondo valdybos teritoriniam skyriui.

Tai galima padaryti prisijungus prie EDASEDASElektroninė draudėjų (darbdavių) aptarnavimo sistema, pasiekiama adresu http://draudejai.sodra.lt , pasirinkus „Papildomos informacijos teikimas“, „Įkelti papildomą informaciją“ ir „Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas“.

VSDFV informacija

Komentarai