Dėl VMI prie LR FM viršininko 2004 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-7 „Dėl mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos formos, jos priedų formų bei jų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja,

kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. VA-123 pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos FR0572A, FR0572U priedų užpildymo ir pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos 2004 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-7 ,,Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos formos, jos priedų formų bei jų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo”.
Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2015 m. sausio 1 dienos Lietuvos Respublikoje įvedamas euras, nauja redakcija išdėstytos Taisyklės, jose pateikiant nuorodas ne tik į litus, bet ir į eurus.
Nustatyta, kad Taisyklėmis turi būti vadovaujamasi deklaruojant 2015 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais išmokėtas išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas A klasės pajamoms, tikslinant mokesčių administratoriui jau pateiktas deklaracijas bei teikiant 2014 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formas (jeigu jos nebuvo pateiktos laiku).

VMI informacija

Komentarai