Teikiame kokybiškas ir kvalifikuotas buhalterinės apskaitos paslaugas;kitas paslaugas susijusias su buhalterine apskaita.
Buhalterinės apskaita vedama kompiuterine buhalterinės apskaitos
programa “SAIKAS“;
Darbo užmokestis skaičiuojamas kompiuterizuota buhalterinės apskaitos
programa “SAIKAS“;
Buhalterinę apskaitą galime tvarkyti kita kliento turima buhalterinės apskaitos programa.
Šiuo atveju klientas turi suteikti nuotolinį prisijungimą prie jo turimos buhalterinės apskaitos programos.

Buhalterinė apskaita apima tokias paslaugas:
finansinės ir mokestinės apskaitos vedimas;
apskaitos politikos parinkimas ir suderinimas su klientu;
pirkimų ir pardavimų registravimas;
banko ir kasos dokumentų registravimas;
ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas;
trumpalaikio turto kiekinė ir suminė apskaita sandėlyje;
avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas;
darbo užmokesčio apskaičiavimas ir registravimas;
apskaitos registrų sudarymas.

Finansinių ataskaitų sudarymas vadovui:
pirkėjų ir tiekėjų skolų ataskaitos;
pelno (nuostolio) ataskaita;
kapitalo pokyčių ataskaita;
pinigų srautų ataskaita;
metinės finansinės ataskaitos akcininkams;
paaiškinamasis raštas prie metinės finansinės ataskaitos.

Tarpinių mėnesinių, ketvirtinių finansinių ataskaitų sudarymas:
pelno (nuostolio) ataskaita;
finansinė ataskaita už laikotarpį;
debitorių, kreditorių ataskaita;
detalizuota pajamų ir sąnaudų ataskaita.

Ataskaitų numatytų LR Vyriausybės įstatymais ruošimas:
mėnesinės ir metinės mokesčių deklaracijos;
ketvirtinės SODROS ataskaitos;
statistinės ataskaitos;
kitos ataskaitos ir pažymos VMI, SODRAI, Muitinei.

Apleistos buhalterijos tvarkymas:
buhalterinės apskaitos už praėjusius laikotarpius sutvarkymas:
ataskaitų ir deklaracijų su LR Vyriausybės institucijomis suderinimas, pateikimas arba patikslinimas.

Finansinės apskaitos vedimo priežiūra:
peržiūrime buhalterinių įrašų teisingumą ir pagristumą;
peržiūrime pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymo teisingumą įtraukiant leidžiamus ir neleidžiamus sąnaudų atskaitymus;
peržiūrime nuostolių sudengimo ir pelno mokesčio apskaičiavimo teisingumą;
peržiūrime finansinės ataskaitos, teikiamos registrui, teisingumą

Kitos buhalterinės paslaugos:
ketvirtinė atskaitomybė bankams, lizingo bendrovėms;
paraiškų pildymas bankams, lizingo bendrovėms ir pan;
inventorizacijos atlikimas suderinant skolas suderinimas su kliento pirkėjais/tiekėjais, su VMI ir Sodra;
banko pavedimai,pagal atskirą įgaliojimą;
ataskaitos audito įmonėms, jeigu atliekamas auditas;
ataskaitos potencialiems akcijų ar bendrovės pirkėjams;
apskaitos politikos paruošimas ir pritaikymas kliento įmonei.

Personalo dokumentų ruošimo paslaugos:
darbo sutarčių paruošimas;
kitų dokumentų reikalingų priimant į darbą paruošimas;
materialinės atsakomybės sutarčių paruošimas;
pareigybinių instrukcijų paruošimas;

Paslaugos gyventojams:
pildome metines gyventojų pajamų mokesčio konsultacijas;
pagal įgaliojimus padedame valdyti asmeninius finansus , atsiskaitymus už paslaugas per elektroninę bankininkystę.

Savo klientus konsultuojame:
buhalterinės
apskaitos tvarkymo klausimais, mokesčių, finansų ir
kitais komerciniais klausimais;
mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo klausimais;
gyventojų pajamų deklaracijos pildymo klausimais.

Kaip viskas vyksta ir ką garantuojame:

Bendradarbiavimas prasideda nuo buhalterinės apskaitos tvarkymo
sistemos sudarymo ir sutarties pasirašymo. Pasirenkate buhalterę, su kuria
vyksta nuolatinis kontaktas, kuri tvarko Jūsų įmonės apskaitą pagal
pristatytus pirminius apskaitos dokumentus (pirkimų, pardavimų sąskaitos
faktūros, kasos dokumentai, banko išrašai ir kt.), pataria ir konsultuoja,
primena, kada reikia mokėti mokesčius, kviečia atvykti pasirašyti
mokesčių deklaracijų ir kitų dokumentų.
Prekybos ir paslaugų įmonės, kurios išrašo daug pardavimo sąskaitų
faktūrų, turi prekių sandėlius ir kurioms apskaitos informacija yra ypač
aktuali, siūlome darbą Online režimu.
Siūlome Jūsų įmonei patikimas ir kokybiškas paslaugas, kurios padės
Jūsų perspektyviam verslui, todėl galėsite priimti tikslius sprendimus.
Dėl teisingų finansinių veiksmų padidės pelningumas ir konkurencingumas.

Esame pasiruošę aptarti visus Jūsų pasiūlymus ir finansinio pobūdžio
klausimus, bei pateikti konkurentabilius pasiūlymus.

Garantuojame
Buhalterinės apskaitos įrašų teisingumą;
Tikslios ir operatyvios informacijos pateikimą apie įmonės finansinę
padėtį įmonės vadovui;
Savalaikį finansinės atskaitomybės, deklaracijų pateikimą Valstybinei
mokesčių inspekcijai, finansinių ataskaitų pateikimą SoDrai, ataskaitų
pateikimą
Statistikos departamentui;
Įmonės skolų valdymą ir analizę;
Uždirbtų pajamų ir patirtų sąnaudų skaičiavimą ir analizę;
Konfidencialumą;
Pilną atstovavimą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, SoDroje,
Statistikos departamente.

Dokumentų pateikimo bei apdorojimo tvarka:
Klientas pateikia pirminius apskaitos dokumentus (pardavimų, pirkimų,
kasos ir t.t);
Mūsų įmonė apdoroja pirminius apskaitos duomenis, paruošia visas
ataskaitas ir deklaracijas ir pateikia vadovui tvirtinti;
Analizės ataskaitos yra derinamos taip, kad ataskaitų forma maksimaliai
atitiktų kliento poreikius;
Apskaitos dokumentus iš kliento gauname tiek kartų per mėnesį, kiek
kartų jiems reikalinga gauti apdorotą informaciją.

Mūsų atliekamų paslaugų ir teikiamų konsultacijų kainos:
Laikomės lanksčios bei konkurencingos kainų politikos;
Kaina priklauso nuo įmonės dydžio, struktūros, valdymo pobūdžio, turto,
nuosavybės, pardavimo apimties, darbuotojų skaičiaus ir kitų veiksnių;

Sudarius metinę buhalterinių paslaugų teikimo sutartį, konsultacijas
teikiame nemokamai.